Nyhet

Nico har fått kreft

By 29 november, 2021 No Comments

Tekst: Henriette Gill

I starten av november ble det kjent at Nico fra Lunch har fått kreft. Han er 1 av 3 som kommer til å oppleve senskader etter behandling, og han vil gjerne at vi skal snakke om det.

– Jeg tror nok mange av de som kjenner Lunch godt synes det var rart å oppleve at noe så alvorlig skulle skje en av karakterene. Det gjorde selvfølgelig jeg også, men samtidig var det noe som falt naturlig, sier Børge Lund, mannen bak tegneserien Lunch.

Gjennom ti år har han latt seg inspirere av norsk arbeidsliv, men det er først nå at han har funnet rom til å se på mer seriøse sider enn bare kakemøter, verdiprosesser og feilslåtte allmøter.

– Jobbhverdagen er en stor del av livet vårt. Det er bra at Lunch kan bidra med å gi et skråblikk på situasjonene som kan oppstå. Det er kanskje på jobben at man tenker at livet skal være normalt og hvor man kan legge alt annet til side og fokusere på det man skal gjøre. Men som mye annet i livet, så går kanskje ikke det som planlagt. Det er mye av dette vi er inne på i november-utgaven til Lunch-bladet, sier han.

 

Verdifullt samarbeid

Kreftforeningen og Lunch startet samarbeidet allerede i november 2020, men da med mål om at stripene skulle bidra i en serie med nettseminarer om kreft og arbeidsliv.

– Det var enklere sagt en gjort, for tematikken var mer alvorspreget enn hva jeg har vært borti før. Løsningen ble å fokusere på reaksjonene og væremåten til kollegaene til den som var rammet av kreft. Jeg synes det  var lettere å identifisere seg med det å være usikker i møtet med kreft hos en venn eller kollega enn det å ha diagnosen selv, sier han.

Krefthistorien til Nico har nå blitt videreført til årets Menn snakk om det-kampanje, og Børge håper at novemberutgaven til Lunch og Nico sin historie kan bidra til mer åpenhet.

– Jeg har opplevd at noen jeg kjenner har blitt rammet av kreft. Det er det dessverre mange som har. Jeg håper Lunch kan bidra til et fellesskap og økt forståelse for alle som er i samme situasjon. Det kan forhåpentligvis være med på å lette dialogen, eller å få flere til å prate sammen.

 

— Til inspirasjon

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, er glad for at Lunch tar opp et så viktig tema som kreft og åpenhet, og hun håper Nicos historie kan være til inspirasjon for andre i samme situasjon.

– Om lag 40 prosent av dem som får kreft, er i yrkesaktiv alder. Derfor er det så viktig med åpenhet rundt kreft, spesielt på arbeidsplassen. Det kan Lunch bidra med, sier Ross.

Kreftforeningen vil bidra til å gjøre terskelen lavere for menn, enten det er for å be om hjelp eller å være åpen. Mindre enn 3 av 10 henvendelser til Kreftforeningens rådgivningstjeneste er fra menn, selv om menn får mer kreft enn kvinner. Kreftforeningens kampanje «Menn snakk om det» vil bidra til mer åpenhet.

– Etter den første «Menn snakk om det»-kampanjen i fjor, opplevde vi en økning i henvendelser fra menn. Det viser at det er behov for oppmerksomhet rundt dette temaet, og vi er glade for at Lunch også er med og bidrar til det, sier Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.