Nyhet

Årets jobbord 2020

By 11 desember, 2020 desember 16th, 2020 No Comments

Tekst: Lasse Espe

Krig er for alvorlig til å overlates til generalene og språk er for morsomt til å overlates til Språkrådet. Vi spurte folk på Facebook, Instagram og LinkedIn om hvilke ord og fraser som har vært mest brukt på kontorene deres i 2020.

ABONNER PÅ LUNCH

La oss begynne med å slå fast at denne kåringen holder meget høy kvantitet. Titusenvis av ansatte med internettforbindelse og førstehåndskunnskap om språket på norske arbeidsplasser fikk sjansen til å delta, og mer enn 300 ord og 100 fraser ble meldt inn.

Taperne

Årets største tapere er hosteskam, hytteskam, søringkarantene, koronasveis og knulletorsdag. Til tross for at flere av disse ordene sannsynligvis er på Språkrådets radar for 2020, kom de ingen vei i denne kåringen. Empirien forteller oss at knulletorsdag og søringkarantene er marginale fenomener i folks hverdag.

Hederlig omtale

Noen av ordene fikk for få omtaler til å nå opp, men er såpass kreative eller anvendelige at de likevel fortjener å nevnes. Et eksempel er ordet ingenørd, som sannsynligvis beskriver mennesker med inngående teknologiske kunnskaper og en viss glede av å dele det med kollegaene. Som Terje i Lunch. Et annet eksempel er teamse, det man gjør når man har videomøte i Teams. I den nye arbeidshverdagen på hjemmekontorene fyller det verbet et behov.

Sektorbaserte ord og uttrykk

Mens flere ord og fraser er allmenne og sektorovergripende, er det også noen uttrykk som sier noe om hvor folk jobber. ”Har du tatt på den må du du spise den!” er årets uttrykk i følge en av innsenderne som vi bare kan anta jobber i en barnehage. De som har foreslått kundereise som årets ord jobber forhåpentligvis ikke i barnehage.

Vinnerne: Årets fraser

Den mest opplagte konklusjonen man kan trekke fra de mange bidragene til denne kåringen er at videomøter har satt et massivt preg på det norske arbeidslivet i 2020. 18 innsendte fraser har med videomøter å gjøre, deriblant ”Har alle lyd?”, ”Du må skru på lyden!”, ”Mikrofonen virker ikke”, ”Nå falt du ut”, ”Skru av lyden”, ”Hvem har glemt å mute?” og ”Noen har fortsatt ikke skrudd av lyden sin”. Og da har vi ikke engang nevnt de mest populære variantene, som legger beslag på 8 av de 10 øverste plassene på topplista for fraser i 2020:

  • Du er på mute
  • Den nye normalen
  • Du må mute
  • Ser dere skjermen min nå?
  • Hører dere meg?
  • Kan alle sette på mute?
  • Du må unmute!
  • Jeg glemte at jeg var muta.
  • Har du sprita hendene?
  • Kan dere se meg?

Tidsvitner i skyen

Hva så med ordene? Det var jo ­egentlig årets ord vi etterlyste og vi fikk inn mer enn 300 forskjellige. Mange ble nevnt kun én gang, og ord som gevinst­optimalisering og rightsizing deler skjebne med fareblind, forventningsstyring, dritlei og hundrevis av andre tidsvitner: de får en plass i ordskyen for 2020, men den plassen er ikke stor.

Mer albuerom får endringsagenda, transformasjon, nærkontakt og 40-50 andre semipopulære ord, men vår ­fremoverlente effektivitet og bruker­orienterte mindset gir ikke noe mulighetsrom for å dvele ved disse. I stedet sveiper vi videre, til årets virkelige vinnere.

Årets ord på kontoret

På tiendeplass blant årets ord finner vi nykonstruksjonen gammelhånd, en sammentrekning utledet av et stadig mer utbredt videomøtespørsmål: ”Er det ny eller gammel hånd (du rekker opp)?” Rett over finner vi den gamle kjenningen sprit, som i 2020 har fått et helsebevisst image, og på de neste plassene naboene hjemmekontor og gjemmekontor. Ordspillvarianten av ordet er ikke nyere enn at den dukka opp i Lunch i stripe 264 allerede i 2010, men det store gjennombruddet kom altså i år.

Buzzordet agil inntar sjetteplassen, et adjektiv og en arbeidslivsmetodikk det vil føre for langt å forklare her, mens videomøteplattformen Teams er på femte. På fjerde er dritkjedelige korona, som har dratt det gamle romerske militærordet kohort ut fra tegneserie­albumet Asterix i keiserens klær og inn på tredjeplass. Bærekraftig tar en solid andreplass, mens den overlegne førsteplassen går til det engelske ordet som både er et substantiv og et verb og som har vært sagt en million ganger foran dataskjermene på norske hjemme­kontorer siden 9. mars:

 

MUTE

 

ABONNER PÅ LUNCH